ΦΥΛΛΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Τα φύλλα μολύβδου χρησιμοποιούνται στον τομέα της επίστρωσης, της μόνωσης, της ενίσχυσης, κ.λπ. Στη μονάδα μας, τα φύλλα μολύβδου μπορούν να κατασκευαστούν με το επιθυμητό πάχος και μέγεθος.

ΤΟΥΒΛΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Χρησιμοποιείται στην παραγωγή πόρτων μόνωσης από χάλυβα και μόλυβδο και στην κατασκευή του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στα Νοσοκομεία.

ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Οι ροδέλες μολύβδου χρησιμοποιούνται σε φύλλα στέγης και στην κατασκευή οροφών ψευδαργύρου με σκοπό απομόνωση καρφιών.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Ένας τύπος στεγανοποίηση που χρησιμοποιείται παγκοσμίως στα στοιχεία σύνδεσης των καλοριφέρ αυτοκινήτων. Παράγεται σε ομοιογενή μορφή σε διάφορα κράματα τιτάνιου μόλυβδου με τη μορφή μπλοκ, συρμάτων και ράβδων.

ΜΠΛΟΚ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Τα μπλοκ μολύβδου παράγονται σε καθαρότητα 99,80% και 99,99%. Διατίθεται επίσης μπλοκ με τη μορφή αντιμόνιο 1,2,3 %.

ΜΠΛΟΚ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Εισάγουμε μπλοκ ψευδαργύρου, με ηλεκτρολυτική ποιότητα SHG-99,995 και HG-99,975.

ΦΙΤΙΛΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ  

Συνήθως χρησιμοποιείται σε σχέση με συγκολλήσεις ραφών φύλλων μολύβδου ή σωλήνων μόλυβδου που κατασκευάζονται εκτός των τυποποιημένων σχημάτων.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Οι σωλήνες μολύβδου χρησιμοποιούνται κυρίως κατά διέλευση ζεστού νερού σε  όξινους λέβητες, καθώς και σε διάφορους χώρους για επίστρωση κατά διάβρωσης.  

ΓΥΑΛΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (RD 50)

Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σύστημα, προσφέρουμε γυαλί μολύβδου με διαφορετικά ισοδύναμα μολύβδου. Η περιεκτικότητα των γυαλιών μολύβδου αποτελείται από πολύ υψηλό ποσοστό οξειδίων και άλλων μεταλλικών ουσιών. Όσο υψηλότερη είναι η πυκνότητα γυαλιού μολύβδου, τόσο υψηλότερη είναι η προστατευτική εκτέλεση.

ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

Η εταιρία μας κατασκευάζει και εγκαθιστά μονωμένες πόρτες ασφάλειας από μόλυβδο με τις επιθυμητές διαστάσεις Σας. Σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη, μπορούν επίσης να παραχθούν με τη μορφή πλευρικών συρόμενων θυρών.