Γάντια μόλυβδου: Χρησιμοποιείται στον τομέα της ακτινολογίας και της κτηνιατρικής, καθώς και σε έργα που απαιτούν μεγαλύτερη ακρίβεια. Το γάντι είναι εύκαμπτο και ανθεκτικό στη φθορά και στη διάβρωση.

Ποδιές μόλυβδου: Χρησιμοποιούνται σε τροχιές ακτίνων Χ και γ-ακτίνων.

Παραβάν μόλυβδου: Χρησιμοποιείται σε υψηλές Χ Ray ακτίνες. Λόγω του ότι υπάρχουν τροχοί, μπορεί να μετακινηθεί σε οποιοδήποτε επιθυμητό σημείο.

Γιλέκο και  φούστα: Δημιουργούν προστατευτική εκτροπή που χρησιμοποιείται στα καρδιακά τμήματα κατά τη διάρκεια των ακτίνων Χ.

Προστατευτικό του θυρεοειδούς αδένα: Χρησιμοποιείται σε προστασία αναπήδησης  περιττών διασκορπίσεων των X-Ray και Gama.