ОЛОВЕН ЛИСТ

Оловните листове, се използват в областта на покритието, изолацията, укрепването и др.. В нашето съоръжение, оловните листове може да се произвеждат в желаната дебелина и размер.

ОЛОВНА ТУХЛА

Използва се при произвеждането на стоманени оловно изолирани врати и в изграждането на отдела за ядрена медицина в болниците.

ОЛОВНИ ШАЙБИ

Оловните шайби се използват при покривните листове и при изграждането на цинкови покриви, с цел изолация на гвоздеи.

ОЛОВНА СПОЙКА

Вид спойка, която се използва  в световен мащаб, в съединителните елементи на авто радиаторите. Произвежда се в хомогенна форма в различни титанови оловни сплави под формата на блокове, жици и пръчки.

ОЛОВНИ БЛОКОВЕ

Оловните блокове се произвеждат до 99.80% и 99.99% чистота. Също така се предлага във вид на антимон 1,2,3 %.

ЦИНКОВИ БЛОКОВЕ

Ние внасяме цинкови блокове, електролитно качество SHG-99,995 и HG-99,975.

ОЛОВЕН ФИТИЛ

Обикновено се използва във връзка със заварки на упояване на оловни листове или тръби, произведени извън стандартните форми.

ОЛОВНИ ТРЪБИ

Оловните тръби се използват главно при преминаване на  топла вода или киселинно преминаващи котли, както и в различни области за покритие срещу корозия. 

ОЛОВНО СТЪКЛО (RD 50)

В зависимост от използваната система, ние предлагаме оловни стъкла с различни оловни еквиваленти. Съдържанието на оловните стъкла се състои от много висок процент оксиди и други метални вещества. Колкото по-висока е плътността на оловно стъкло, толкова по-висока е защитната преформа.

ОЛОВНО ИЗОЛИРАНА ВРАТА

Нашата фирма произвежда и монтира защитни оловно изолирани врати с желаните от Вас размери. Според желанието на клиента те могат да бъдат произведени и във вид на странично плъзгащи се врати.