OLOVNI LIM

Olovni lim se koristi za pokrivanje, izolaciju, jačanje, učvršćivanje i sl. U našoj fabrici možete da naručite olovni lim u željenim dimenzijama i debljini.

OLOVNE CIGLE

Koriste se u proizvodnji čeličnih olovnih izolovanih vrata i u izgradnji odeljenja za nuklearnu medicinu u bolnicama.

OLOVNE PODLOŠKE

Olovne podloške se koriste kod krovova i u izgradnji cinkovih krovova – za izolaciju eksera.

OLOVNI LEM U ŠIPKAMA

Ovaj lem se koristi širom sveta u elementima za sastavljanje kod automobilskih radijatora. Proizvodi se u homogenom obliku u različitim titanovim olovnim legurama – u obliku blokova, žica i šipka.

OLOVO U BLOKU

Proizvodimo blokove olova 99,80% i 99,99% čistoće. Takođe nudimo olovo u bloku sa antimonom 1,2,3 %.

BLOKOVI CINKA

Mi obavljamo uvoz blokova cinka, sa kvalitetom elektrolita SHG-99,995 i HG-99,975.

OLOVNI FITILJ

Obično se koristi kod zavarivanja olovnih listova ili cevi koje su proizvedene u nestandardnim oblicima.

OLOVNE CEVI

Olovne cevi se koriste uglavnom u postrojenjima sa vrućom vodom ili kiselinom, takođe i na  različitim područjima na kojima se primenjuje premazivanje protiv korozije. 

OLOVNO STAKLO (RD 50)

U zavisnosti od korištenog sistema nudimo olovna stakla sa različitim olovnim ekvivalentima. Olovna stakla sadrže veoma visok procenat oksida i druge metalne tvari. Koliko veća je gustoća olovnog stakla, toliko veća je zaštita koju olovno staklo pruža.

OLOVNA IZOLOVANA VRATA

Proizvodimo i obavljamo montažu zaštitnih olovnih izolovanih vrata prema dimenzijama koje klijent naruči. Po Vašoj želji možemo da ih proizvedemo u obliku vrata koja se otvaraju bočnim klizanjem.